Xilxes actualitza el reglament d’ús de la Biblioteca Municipal

Feb 20, 2018 | PROVÍNCIA

-XILXES

El document incorpora un llenguatge inclusiu i recull la millora sobre la vigilància de l’ús que es fa d’Internet

UAB
PlatgesBurriana

L’Ajuntament de Xilxes ha actualitzat el reglament d’ús de la Biblioteca Municipal amb la voluntat d’adaptar el document a la nova realitat i incorporar millores que redunden en un benefici per als seus usuaris. Així mateix, aquesta actualització duta a terme per la Regidoria de Cultura inclou l’ús de les noves tecnologies reflectint una major vigilància de l’ús que els usuaris fan d’Internet des dels seus dispositius mòbils, ja que queden registrats tots aquells continguts consultats a través de l’autorització per connectar-se a la xarxa de la biblioteca.

Caixabank

La incorporació del llenguatge inclusiu en el text del reglament és un altre dels aspectes en els quals s’ha incidit, ja que en la seva redacció s’ha optat per l’eliminació de termes sexistes i del masculí com a genèric buscant la incorporació de la perspectiva de gènere.

Més notícies…