En la segona setmana del curs, del 14 al 18 de setembre, les autoritats sanitàries han determinat el confinament de 121 grups de 97 centres educatius.

A aquestes dades se suma l’acumulatiu de grups d’alumnes que romanen confinats totalment o parcialment de la primera setmana de curs, que són 9 grups de 8 centres educatius. En aquest sentit, de la primera setmana de curs ja s’han desconfinat 23 grups de 4 centres educatius.

Amb aquestes dades, el 94,3 % dels 1.845 centres educatius que conformen el sistema educatiu valencià han finalitzat la segona setmana del curs sense cap aula parcialment o totalment confinada. 105 centres educatius valencians finalitzen la segona setmana de classe amb confinament de part de l’alumnat determinat per les autoritats sanitàries.

Dels vora 47.000 grups que tenen els centres educatius sostinguts amb fons públics, el 99,7 % ha seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència en la segona setmana de curs.

Per comarques, el 92,2 % dels 638 centres educatius de les d’Alacant no té cap grup confinat. Hi ha 50 centres educatius alacantins que tenen 58 grups confinats i, per tant, el 99,7 % dels vora 16.700 grups d’aquestes comarques estan rebent classes presencials.

A les comarques de Castelló el 96,8 % dels 249 dels centres educatius no tenen cap grup confinat. En aquest cas són alumnes de 13 grups de 8 centres els que s’han hagut de confinar. 

A les comarques de València el 95,1 % dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no tenen cap grup escolar confinat. Hi ha 47 centres que tenen 59 grups confinats, és a dir, el 99,8 % dels prop de 24.300 grups està fent classes presencials.