Nules amplia la bonificació de l’ICIO a instal·lacions d’energia solar

Jun 5, 2020 | NULES

Modifica l’ordenança per a incloure la nova bonificació que arriba al 95 per cent

 

UAB

L’Ajuntament de Nules amplia la bonificació de l’ Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a aquelles actuacions urbanístiques que instal·len sistemes d’aprofitament d’energia solar per a autoconsum.

De fet, en l’última sessió plenària, celebrada la passada setmana, es va aprovar la modificació parcial d’aquesta ordenança per incloure aquest nou suposat que contempla una bonificació del 95% sobre la quota.

PlatgesBurriana

Davant açò, el regidor de Medi Ambient, César Estañol, comenta que “és una aposta del govern local per les energies renovables, amb aquesta iniciativa incentivem a aquest sector a utilitzar l’energia solar en les seues construccions”.

Així doncs, l’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a la disposició de l’acreditació de la corresponent homologació de l’administració competent. No obstant això, no es concedirà quan la implantació d’aquests sistemes siga obligatòria en la normativa específica d’aquesta matèria.

Caixabank

Per tant, per a gaudir d’aquesta bonificació la persona interessada té que aportar un desglossament de la instal·lació o obra, a més d’un informe tècnic del consistori.

Més notícies…