La Vall d’Uixó presenta el Pla d’Igualtat Municipal 2019-2023

Nov 13, 2019 | LA VALL D'UIXÓ

El document està format per 100 accions dirigides a fomentar els principis d’igualtat efectiva entre dones i homes, la diversitat i la transversalitat de gènere

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó ha presentat el primer Pla d’Igualtat Municipal, creat com a ferramenta de treball i guia estratègica municipal per a introduir la transversalitat de gènere, promocionar la igualtat i posar fi a la discriminació per raó de sexe en les polítiques municipals. Aquest pla es va aprovar al Ple Municipal el febrer de 2019.

Caixabank

L’alcaldessa del municipi, Tania Baños, assenyala que encara queda molt per fer en matèria d’igualtat de gènere, sent el Pla d’Igualtat Municipal una mostra d’això: “aquest document és vàlid fins a l’any 2023, pel que encara ens queda molta feina i seguir treballant per deixar una societat millor de la que vam trobar“. Baños destaca que, a la Vall d’Uixó, els llocs de direcció d’alts càrrecs funcionarials estan ocupats per dones: “això ens indica cap on camina la societat“.

Benicàssim

Lleida

La democràcia no avança si la igualtat no s’impulsa“, afirma la regidora d’Igualtat, Francesa Bartolomé, qui assegura que l’equip de govern està compromés en aconseguir una ciutat igualitària i lliure de violència de gènere, ja que “encara perduren situacions de desigualtat en els àmbits públics i privats, sent la més significativa la lacra de la violència masclista“.

La tècnica d’Igualtat, Teresa Romero, ha explicat durant la presentació algunes de les 100 accions que replega el pla, entre les quals trobem la realització de campanyes de sensibilització i prevenció de la violència de gènere dirigides a la infantesa, adolescència i joventut; garantir la formació continuada dels diferents agents socials implicats directament i indirectament en la detecció i atenció de la violència masclista; difondre entre la població els recursos existents en matèria de conciliació de la vida laboral, familiar i personal; desenvolupar programes de formació i ocupació que permeten major accés, promoció i permanència de les dones en el mercat laboral; incorporar en les normes urbanístiques mesures com la il·luminació de certes zones per a garantir una millor visibilitat per als vianants; o proposar la instal·lació de canviadors de bebés en els banys públics de dones i homes.

UAB

En Pla d’igualtat Municipal pot descarregar-se a la pàgina web de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó, o bé obtenir-lo en format físic a la Regidoria d’Igualtat, a l’Avinguda Jaume I, 27.

Més notícies…