L’Ajuntament de Nules en ser coneixedor el diumenge 21 de juliol mitjançant les xarxes socials de la pujada de l’Elilluminari a l’escenari del festival Estany Summer Fest, celebrat el dissabte 20 de juliol, per a interpretar alguna de les seues cançons després d’haver-se-li comunicat que la Junta de Govern Local va aprovar per unanimitat suspendre el seu concert per considerar que es tracta d’una actuació que atempta les polítiques d’igualtat promogudes per l’Ajuntament de Nules en els darrers anys, i una vegada analitzada la informació sobre el tema, ha iniciat procediment sancionador davant l’actuació de l’Elilluminari i de l’empresa promotora d’aquest esdeveniment musical. També s’ha demanat a l’empresa promotora un informe dels fets.

Així doncs, el dilluns 22 de juliol s’ha començat el procés per decret d’Alcaldia d’acord amb l’Ordenança Municipal de Seguretat i Convivència Ciutadana, que segons l’article 32 “Normes de conducta” del capítol I “Atemptats contra la dignitat de les persones” es pot sancionar a l’artista i a l’empresa amb una multa que pot arribar als 3.000 euros.

En concret, l’article 32 diu:

Queda prohibida en el espacio público toda conducta de menosprecio a la dignidad de las personas así como a cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física, agresiones u otras conductas vejatorias. Quedan especialmente prohibidas las conductas anteriores cuando tengan objeto o se dirijan contra personas mayores, menores y personas con discapacidades…

Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica, deportiva o de cualquier otra índole, velarán por que no se produzcan durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de esos casos se realizaran las mencionadas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad…

La instructora del procediment serà la regidora de Polítiques d’Igualtat, Rosa Ventura, i en formaran part agents de la Policia Local.

Sobre això, l’alcalde de Nules, David García, assenyala que “ha sigut un fet molt greu que atempta contra l’autonomia del municipi i la dignitat de la ciutadania i que no pot quedar impune”.