L’Ajuntament de Nules inicia els tràmits de diferents processos selectius corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2018. Aquesta oferta va ser aprovada pel consistori avalada per informes jurídics realitzats pels tècnics municipals i també pels sindicats amb els quals es va consensuar els criteris generals en la Mesa General de Negociació, “es tracta de donar compliment a l’Oferta Pública d’Ocupació que vàrem aprovar l’any passat i amb la qual es vol cobrir els diferents llocs de treball de manera gradual i d’acord amb la llei vigent, ja que l’Ajuntament de Nules té un elevat percentatge de personal funcionari i laboral en situació d’interinitat”, explica la regidora de Polítiques d’Ocupació, Rosa Ventura.

De fet, s’han aprovat la convocatòria i bases dels processos selectius dels llocs de treballs de tresorer; inspector cap de la Policia Local; tècnic mitjà de Turisme; tècnic d’Administració General; dos places d’agent de Policia Local, una lliure i una altra de mobilitat; quatre d’agents de Policia Local de consolidació de lloc de treball; i en breu s’aprovaran les bases corresponents a arquitecte superior.

Cal recordar que aquesta Oferta Pública d’Ocupació preveu un total de 77 places vacants que en l’actualitat estan ocupades per personal interí, en concret hi ha 51 places amb personal laboral i 26 de funcionariat, la qual cosa suposa que prop del 40% de la plantilla siga personal interí, “de manera que estem treballant en la regularització d’aquesta situació”, matisa Ventura.