La situació econòmica de l’Ajuntament de Nules està sanejada i a més és la població de la província de Castelló amb més de 10.000 habitants menys endeutada segons les dades del Ministeri d’Hisenda, “a l’inici de legislatura l’endeutament es situava per dalt del 31% i tancarem l’exercici amb un deute de prop del 10% i amb una previsió de tancar l’exercici de l’any 2019 amb prop del 7%” així ho ha manifestat l’alcalde de Nules, David García, qui ha explicat les últimes actuacions realitzades pel consistori en matèria econòmica i financera.

Així doncs, l’Ajuntament de Nules a l’igual que la resta d’Administracions Públiques té l’obligació de complir l’anomenada Regla del Gasto que va ser instaurada pel Ministre d’Hisenda Cristóbal Montoro l’any 2012; de manera que per a assegurar el compliment d’aquesta normativa deu realitzar el Pla Econòmic Financer (PEF). De fet en el plenari del mes de juliol de l’any 2018 es va aprovar el corresponen PEF amb les mesures a adoptar en l’exercici 2018-2019 per a complir amb la Regla del Gasto.

Aquest document una vegada aprovat hi ha que pujar-lo a una plataforma del Ministeri d’Hisenda, “va haver un error tècnic que està demostrat i el PEF no es va pujar, una circumstància que l’interventor no va comunicar i va ser al mes de setembre amb l’incorporació d’un nou tècnic quan ens varem assabentar que no havíem complit amb la nostra obligació”, explica David García.

Des del departament d’intervenció es va fer un informe explicant aquesta qüestió, al mateix temps que s’envia un escrit al Ministeri d’Hisenda comunicant els fets, “per tant la carta d’Hisenda que hi ha a l’ajuntament és la contestació a aquest escrit no és un anunci d’intervenció com s’ha arribat a comentar”, matisa l’alcalde de Nules.

Des de l’Ajuntament davant aquesta situació generada es vol aclarir que gràcies a haver aprovat el corresponen PEF el passat mes de juliol ara es va a poder esmenar la Regla del Gasto, “hi ha unes previsions que ens diuen que si s’executa el pressupost de l’exercici 2019 l’Ajuntament podria incomplir la regla del gasto en 843.515,38 euros, però no vol dir que s’haja incomplit i de fet sols declarant crèdits del pressupost no disponibles per aquesta quantia hem assegurat la bona marxa de les arques municipals. No obstant això, amb el romanent de l’any 2017 feren front a les actuacions que amb aquesta mesura no podran ficar-se en marxa en aquest exercici”, comenta García.

Per tant, l’Ajuntament de Nules compleix amb totes les normatives estatals, “lamente que s’haja volgut aprofitar aquest tema per tergiversar la realitat i desinformar a la població, des de l’equip de govern seguirem treballant per a que la gestió econòmica siga sent positiva”, conclou l’alcalde de Nules.

Ajuntament de Nules