MAT Morella-Almassora: el Govern torna a mostrar el suport al projecte i rebutjar la seua paralització

Ene 21, 2021 | ALMASSORA, MORELLA, PROVÍNCIA

 

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, va exposar en una pregunta escrita en quin estat està la tramitació ambiental de l’est projecte i si pensava rebutjar  el mateix el Govern pel seu gran impacte ambiental

 

Mulet recordava que Espanya compta amb el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableix mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió. Han passat més d’onze anys, milers de morts i tot segueix igual. L’electrocució ocorre quan es combinen elements de tensió amb parts estructurals de les torretes que els ocells poden usar com a posadors. Concretament quan cables nus i amb tensió se situen per damunt dels suports. També quan cables amb tensió passen pròxims a elements estructurals del suport, que funcionen com a atractius posadors per als ocells.

 

Quan l’ocell es posa en aquests elements fa contacte simultani amb dues fases diferents o bé amb una de les fases i una de les parts de l’armat metàl·lic del suport connectat a terra i rep una descàrrega mortal.

 

La legislació estableix l’obligatorietat de determinar les anomenades zones de protecció (que han d’incloure les ZEPAS, les àrees d’aplicació de les espècies que compten amb plans de recuperació i aquelles zones rellevants per a la conservació dels ocells que cadascuna de les comunitats autònomes vulgaincloure), caracteritzar les línies elèctriques presents en aquestes zones de protecció i comunicar als titulars d’aquestes línies que no compleixen amb la reglamentació vigent. És a dir, les elèctriques han d’aportar part dels seus beneficis per a solucionar aquest problema i que les instal·lacions noves es construïsquen baix estàndards de seguretat per a l’avifauna, entre altres mesures.

 

El traçat de la MAT Castelló-Morella (que discorre per municipis com Almassora, Castelló, Borriol, Sant Joan de Moró, Vilafamés, Vall d’Alba, Les Useres, Culla, Atzeneta del Maestrat, la Torre d’en Besora, Benassal, Vilafranca, Ares del Maestrat, Castellfort, Cinctorres i Morella), afecta àrees protegides i zones de reserva de fauna. L’avifauna de la zona patirà col·lisions i electrocució en aquestes línies de MAT. La Societat Espanyola d’Ornitologia afirma que moren anualment a Espanya un milió d’ocells per impacte i electrocució. Ací no s’ha observat la Directiva 85/337 / CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, en els aspectes relatius a l’avaluació de les repercussions ambientals d’aquest projecte en plantejar un itinerari pròxim a zones poblades i diferents zones protegides. També incompleix la Directiva 92/43 / CEE en travessar zones incloses sota la protecció de Xarxa Natura 2000.

 

El senador de COMPROMÍS ja va preguntar quines mesures s’estan adoptant per a garantir que la línia de Molt Alta Tensió (MAT) que discorre des de la Plana fins a Morella no causa danys a les espècies a la comarca dels Ports, la Plana i Maestrat per les quals discorre, aleshores el Govern   va contestar que el projecte “Línia elèctrica de 400 kv La Plana-Morella (Castelló)” sotmés al procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental, culminarà amb l’emissió, en el seu cas, de la Declaració d’Impacte Ambiental en la qual es descriuran les mesures per a la protecció de l’avifauna.

 

Ara, a la resposta sobre l’estat actual, el Govern contesta que el procediment d’avaluació d’impacte ambiental del projecte Línia elèctrica de 400kv Morella- La Plana a Castelló està actualment en tramitació. Cal apuntar que, tenint en compte les al·legacions d’alguns habitants de la zona al traçat, el promotor (Xarxa Elèctrica d’Espanya), ha remés la seua valoració sobre una nova alternativa de traçat proposada per l’Ajuntament de Sant Joan de Moró, alternativa sobre la qual s’ha sol·licitat informe a diferents organismes de la Generalitat Valenciana (Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental i Direcció General de Patrimoni i Cultura), així com a l’Ajuntament de Borriol. Així, una vegada que es reben els informes sol·licitats, es procedirà a la seua anàlisi i es donarà continuïtat a la tramitació de l’expedient“.

 

Mulet ha tornat a lamentar la falta de sensibilitat de l’executiu, que no contempla en cap cas paralitzar la tramitació d’aquest projecte com exigeixen els municipis afectats.

 

Més notícies…