S’han desconfinat 169 grups de 110 centres educatius, que tornen a tindre ensenyament presencial

En la sisena setmana del curs, del 13 al 17 d’octubre, dels quasi 47.000 grups que tenen les escoles i els instituts valencians sostinguts amb fons públics, el 99,4 % ha seguit les classes presencials.

Per tant, dels 1.845 centres educatius que conformen el sistema educatiu valencià, han finalitzat la sisena setmana del curs sense cap aula, parcialment o totalment confinada, el 88,8 %. Aquestes dades s’extrauen de la determinació de grups nous confinats durant la sisena setmana de curs, grups que romanen parcialment o totalment confinats de setmanes anteriors i grups que ja s’han desconfinat.

En la sisena setmana de curs, s’ha determinat el confinament de 136 grups de 93 centres educatius, s’han desconfinat 169 grups de 110 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 171 grups de 113 centres educatius. Per tant, el total de grups confinats, totalment o parcialment, a l’acabament de la sisena setmana de curs ha sigut de 307 grups de 206 centres educatius. 

En les comarques alacantines hi ha 78 centres educatius que tenen 126 grups confinats i, per tant, el 99,2 % dels prop de 16.700 grups d’aquestes comarques reben classes presencials.

A les comarques d’Alacant, durant la sisena setmana de curs, s’ha determinat el confinament de 53 grups de 35 centres educatius, s’han desconfinat 63 grups de 49 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 73 grups de 43 centres educatius.

A les comarques de Castelló alumnes de 34 grups de 24 centres s’han hagut de confinar. Això vol dir que el 99,4 % dels més de 6.000 grups d’aquestes comarques fan classes presencials.

Al llarg de la sisena setmana del curs, a les comarques de Castelló s’ha determinat el confinament de 14 grups de 10 centres educatius, s’han desconfinat 41 grups de 16 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 20 grups de 14 centres educatius.

A les comarques de València, hi ha 104 centres que tenen 147 grups confinats. És a dir, el 99,4 % dels prop de 24.300 grups fa classes presencials.

Durant la sisena setmana de curs, a les comarques de València s’ha determinat el confinament de 69 grups de 48 centres educatius, s’han desconfinat 65 grups de 45 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 78 grups de 56 centres educatius.