L’Ajuntament de Vila-real facilitarà el pagament fraccionat de l’IBI fins a cinc terminis sense interessos

Oct 14, 2019 | VILA-REAL

La modificació de l’ordenança amplia la possibilitat del pagament ajornat, que actualment està en tres mensualitats, a més d’introduir bonificacions per a generar ocupació i diversificar l’activitat econòmica

La modernització de l’ordenança fiscal de l’Impost de Béns immobles (IBI) que ha plantejat l’equip de govern de l’Ajuntament de Vila-real inclourà entre les modificacions per a facilitar el pagament la possibilitat de fraccionament fins a cinc terminis sense interessos. L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, que en aquesta legislatura ha assumit les competències en matèria d’Hisenda, ultima la proposta abans d’elevar-la a la comissió informativa i el ple, amb els canvis anunciats per a facilitar que veïns i empreses abonen aquest impost necessari perquè l’Ajuntament puga continuar prestant serveis als ciutadans.

Caixabank

Així, a més de les bonificacions anunciades pel primer edil per a incentivar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació, també s’incorpora una novetat que permetrà als veïns triar entre pagar l’IBI en un únic rebut o fraccionar l’abonament d’aquest impost, també conegut com a contribució, fins a cinc terminis sense que això supose el pagament d’interessos. En l’actualitat, el fraccionament màxim previst per l’ordenança està fixat en tres terminis. Benlloch ha detallat que la proposta de modificació de l’ordenança fiscal contempla que “els contribuents podran sol·licitar el pagament dels seus rebuts domiciliats en cinc fraccions del mateix import cadascuna d’elles tenint el seu venciment caràcter mensual”, que es reportaran a partir del mes de juny durant cinc mesos consecutius, fins al mes d’octubre. L’alcalde ha destacat que “inicialment vam plantejar la possibilitat d’incloure quatre terminis però finalment hem pogut ampliar-lo a cinc, sent sensibles amb aquells veïns i empreses que es troben en situació de dificultat per a fer front a les seues obligacions fiscals”.

Benicàssim

La modificació de l’ordenança fiscal de la contribució també introdueix millores en la gestió administrativa interna d’algunes de les bonificacions contemplades en l’ordenança com la de famílies nombroses. A més, com ja va anunciar l’alcalde, hi haurà tres noves bonificacions dirigides sobretot a la generació d’ocupació i la diversificació de l’economia: així, es bonificarà un 95% l’IBI als immobles d’organismes públics d’investigació i universitats tant públiques com privades; també es preveu una reducció del 50% en aquest impost als immobles destinats a lloguer d’habitatge, sempre que el preu del lloguer no supere els límits que s’establiran a través d’una ordenança; i en tercer lloc es bonificarà fins al 95% als immobles subjectes a activitats econòmiques declarades d’especial interés o utilitat municipal decidides pel ple, per concórrer causes socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l’ocupació.

Lleida

L’Ajuntament de Vila-real aprovarà en el ple d’aquest mes el canvi en l’ordenança, que inclou també la modificació del tipus impositiu de l’IBI per a incrementar la recaptació d’aquest impost un 10% amb l’objectiu de fer front a les “enormes dificultats econòmiques” per les quals travessa el consistori degut a la caiguda dels ingressos, l’augment de despeses i “sobretot, l’herència dels ‘empastres’ urbanístics del PP”, tal com remarca l’alcalde, “que ja suma més de 28 milions d’euros pagats per l’actual equip de govern des de 2011, a més d’altres 10 milions del préstec de 20 milions” que també van sol·licitar els ‘populars’. Benlloch ha recordat que durant els últims huit anys Vila-real ha mantingut l’IBI congelat i ha recalcat que la pujada del 10% suposa un increment “moderat” tenint en compte que Vila-real és un dels municipis de la província amb la pressió fiscal més baixa, segons el “Informe sobre taxes i quantificació d’impostos municipals de ciutats de l’entorn de Vila-real i de ciutats de la Comunitat Valenciana amb una població similar a Vila-real” elaborat per Germán Orón Moratal, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat Jaume I i Diego González Ortiz, professor titular de Dret Financer i Tributari de la Universitat Jaume I, amb data de febrer de 2019.

UAB

En aquest sentit, Benlloch incideix en què la pujada del 10% equival a l’IPC acumulat des de 2011 i recalca que, segons consta en la memòria de la modificació de l’ordenança fiscal, “és la primera vegada en huit anys que procedim a actualitzar el tipus de gravamen, perquè hem congelat aquest impostos durant sis anys i procedit a la seua rebaixa en els anys 2012-2013, amb una rebaixa del 10% (del 0,6014 a 0,5594) i en 2013-2014 amb una rebaixa del 7,5% (de 0,5594 al 0,4445)”.

Més notícies…