Pel que fa a Educació, una de les novetats és que es doblen a 2.000 les places que s’ofereixen per a estades formatives en anglés al professorat

En l’àrea de Cultura hi ha una pujada generalitzada dels pressupostos dels espais que depenen de la Generalitat, IVC, les Arts, IVAM i CMCV, gràcies al progressiu creixement marcat pel pla ‘Fes Cultura’

En Esport creix significativament la inversió en infraestructures esportives, tant pròpies com les ajudes als Ajuntaments

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha explicat a Les Corts Valencianes l’avantprojecte de pressupost 2019 del seu departament. La Generalitat hi destina 5.121,6 milions d’euros, la qual cosa suposa una pujada del 7,1% respecte al 2018.

Per àrees, Educació i Investigació augmenta en un 7%, fins als 4.931,8 milions, amb la finalitat d’incrementar la inversió per alumne, fomentar la innovació educativa, augmentar el professorat, garantir aules dignes, millorar les condicions laborals en matèria universitària, així com l’augment pressupostari per a beques a l’alumnat universitari.

Cultura arriba als 120,6 milions d’euros, amb una pujada d’11,3 milions d’euros respecte al pressupost final de 2018, amb l’objectiu d’augmentar la programació i producció culturals i aprofundir en els objectius marcats per ‘Fes Cultura’.
Esport incrementa el pressupost quasi un 16%, amb un total de 29 milions d’euros, per a foment de l’esport base en diferents línies d’actuació, així com en la millora de les infraestructures esportives tant dels ajuntaments com les pròpies de la Conselleria.

Educació i investigació: augment de la inversió per alumne, més innovació i més formació en anglés per al professorat
La inversió per alumne augmenta un 23% respecte a l’últim curs de l’anterior Govern. El conseller Vicent Marzà ha volgut destacar que “és una inversió de 1.183 euros més per alumne respecte al curs 2014-2015 i això suposa que amb aquest pressupost arribem a una inversió de 6.351 euros per cada escolar. Estem invertint en Educació més del que s’invertia abans de les retallades de l’anterior Govern“.

Els eixos pressupostaris en matèria educativa se centren en garantir el dret a l’educació en igualtat de condicions; l’augment en inversió en innovació pedagògica i inclusió; i continuar dotant d’aules dignes les infraestructures educatives. La inversió en igualtat d’oportunitats per a l’alumnat és de 308 milions d’euros, que es tradueixen en l’escolarització de 0 a 3 anys, les beques menjador i Xarxa Llibres.

Pel que fa a la innovació educativa i el foment de la inclusió, el titular d’Educació ha destacat que afermem les propostes encaminades a garantir la qualitat educativa que es mereix el nostre alumnat, unes mesures que ens porten a una educació transformadora. Els principals indicadors d’aquestes polítiques estan reflectits en un augment del 3,2% del pressupost destinat a personal docent. Tenim previst ampliar encara més els docents al sistema educatiu al curs 2019-2020, continuem en la baixada de ràtios, volem reduir encara més el temps de substitucions, consolidar les millores laborals del professorat i augmentar el professorat de reforç mitjançant el Pla d’actuació per a la millora i hem augmentat la dotació en formació del professorat a 25,2, ha explicat Marzà.

Una de les novetats en la formació del professorat se centra en l’augment de places per a estades formatives en anglés per als docents. A les 1.000 que es continuaran oferint per a estades a l’estiu a Irlanda i Gran Bretanya, se’n sumaran 1.000 més per a formacions intensives més breus tant a Pasqua com a l’estiu: En total doblem a 2.000 les places per a formació intensiva en anglés, a les quals cal sumar, a més, els cursos d’anglés gratuïts que fem a les EOI, ha explicat Marzà.

En l’apartat d’innovació educativa el pressupost puja un 25% fins arribar als 5,5 milions d’euros i per a programes de reforç educatiu i per atendre a les necessitats educatives especials s’assignen 395 milions d’euros. Pel que fa a les infraestructures escolars, entre el pla Edificant i el Servei d’Infraestructures escolars s’hi destinen 389 milions d’euros per a la millora i construcció de centres escolars, un 583% més que a 2015.

En matèria universitària cal destacar que s’hi destinen 11 milions més que a 2018, això suposa 95 milions d’euros més que a 2015. L’increment en el finançament de les universitats es concreta en una pujada de 10 milions d’euros per que fa a les ajudes en despeses ordinàries fins arribar als 687 milions. Així mateix la Generalitat inverteix en finançament per a millores del personal PAS i PDI 30 milions d’euros, així com 8 milions per a millores de personal laboral com és el professorat associat. Sense oblidar l’assumpció dels complements CNAE per valor de 12 milions d’euros, que allibera d’aquesta despesa a les universitats públiques valencianes.

El conseller ha destacat també la compensació a les universitats de la baixada de taxes per a l’alumnat en un 15%, la qual cosa suposa una inversió per part d’Educació de 18 milions d’euros. També destaca l’augment, un any més, del programa de beques universitàries en 800.000 euros, que suposa un pressupost total de 30,8 milions d’euros, quasi el doble del que hi destinava l’anterior Govern autonòmic. Pel que fa a la recerca, s’inverteixen quasi 58 milions d’euros, més del doble del que hi destinava l’anterior Govern en una aposta clara per a canviar el model productiu valencià, ha destacat el conseller Marzà.

Cultura: augment generalitzat dels pressupostos dels espais de la Generalitat

L’àrea de cultura arriba als 120,6 milions d’euros, amb un creixement progressiu des del 2015 en vora un 54 % per a dur a terme el pla ‘Fes Cultura’. Segons el conseller Marzà, “un objectiu és afavorir la creació d’una vertadera indústria cultural valenciana i, per tant, generar més llocs de treball en aquest àmbit; l’altre gran objectiu és que cada dia puga haver més gent que accedisca a la cultura i això ho estem fent gràcies a les pujades pressupostàries per a tots els sectors culturals i també per als nostres espais de programacions“.

S’hi destinen quasi 72 milions d’euros al foment de la producció cultural i creativa i a les entitats del sector públic cultural depenents de la Conselleria: Són vora 7 milions més que a 2018, 22 milions més dels que es van destinar a 2015, ha afirmat el conseller Marzà.

Pel que fa a l’Institut Valencià de Cultura el pressupost augmenta en 4,5 milions d’euros fins a situar-se en els 38,5 milions de pressupost a 2019: Amb aquest pressupost tripliquem les ajudes als sectors de les arts escèniques, la música i l’audiovisual; multipliquem les produccions pròpies i consolidem l’augment de poblacions que se sumen al Circuit Cultural, ha destacat el conseller.

Així mateix, s’augmenta en 1 milió d’euros el pressupost de l’IVAM i s’arriba als 8,8 milions per a 2019: Amb motiu del 30 aniversari, volem culminar la transformació de l’IVAM cap al segle XXI amb la millora d’espais, l’obertura de la subseu d’Alcoi, les adquisicions d’obres per al seu fons i la compra del Fons Renau, ha detallat Vicent Marzà.

El conseller també s’ha referit a l’augment de pressupost del CMCV, que per a 2019 arriba als 4,2 milions d’euros com a veritable pol de transformació i agitació cultural que vertebra les nostres comarques, sense oblidar l’augment pressupostari per a Les Arts que arriba als 16,7 milions d’euros, quasi un milió més que a 2018.

Esport: més ajudes en millores d’infraestructures per als ajuntaments i més inversió en espais esportius propis

El conseller ha destacat que només en quatre anys hem doblat el pressupost destinat a aquesta àrea i arribem als 29 milions, acompanyant als nostres esportistes, fent compatible l’esport i els estudis i invertint en infraestructures esportives tant municipals com pròpies de la Generalitat.

Pel que fa a les millores en infraestructures esportives es passa a assignar, d’una banda, 3,9 milions d’euros per a millores de centres esportius que depenen de la Generalitat com ara el Centre de tecnificació d’Alacant o el Complex Esportiu de Xest; i de l’altra, s’hi destinen ajudes perquè els municipis milloren les seues instal•lacions esportives per un total de 4 milions d’euros.

error: Contingut protegit!