L’ Associació cultural “Rondalla” Francesc Tàrrega i l’institut de Secundària Francesc Tàrrega de Vila-real conscients de la necessitat de promoure activitats extraacadèmiques per als joves, acorden celebrar el XXII Concurs de Guitarra per a Joves, així com els tallers musicals de guitarra “Francesc Tàrrega”, durant els dies 2 i 3 de desembre de 2017.

La finalitat d’ aquest concurs és retre homenatge al guitarrista que dóna nom al nostre centre, així com motivar els joves en el coneixement i l’ admiració de la música del genial compositor.

El concurs es desenvoluparà paral·lel  al tallers de Guitarra i serà un complement al mateix, per a que els joves intèrprets pugen gaudir de l’emoció i superació personal a la vegada de aplicar les tècniques adquirides als tallers.

Els tallers son una activitat en la  que els/les participants pugen gaudir d’un conjunt d’activitats que no són habituals en els curricular d’aquests nivells educatius.

Per als tallers podran participa-hi tots els joves intèrprets de guitarra de 11 a 21 anys (ambdós inclosos) que estiguen  cursant secundària, formació professional o batxillerat, i també estigué cursant el grau elemental o professional de guitarra.

 Hi haurà tres modalitats d’inscripció. La quota única d’inscripció per a les tres modalitats serà de 30 €.

Per als socis la quota sera de 20 €.

 A tots els assistents se’ls facil.litara algunes eines indispensables per a la realització del curs. (faristol, peu, obres conjunt, etc.). Així com el dinar dels dos dies.

A: Tallers musicals de guitarra

B: Tallers musicals de guitarra i participació en el concurs

C: Participació en el concurs
Tallers musicals de guitarra.

Es realitzaran les diverses activitats enfocades a millorar la interpretació, treball en conjunt, la posada en escena i la preparació anterior a un concert. El màxim de participants serà 32 els quals tindran preferència segons l’ordre d’inscripció.

  • Classes magistrals amb professors i concertistes.
  • Classes de conjunt instrumental.
  • Conferències.
  • Tallers diversos.

Aquests crusos estan patrocinats per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vila-real.

Bases de participació en el concurs:

1.-El termini d’inscripció acaba dilluns 27 de novembre o en el cas en què s’arriben al màxim de participants que serà 12.

2.-El dia 2 de desembre a les 9h00 els participants es presentaran a l’institut per a entregar les partitures i assabentar-se de l’ordre de participació, el qual es determinarà per sorteig que se celebrarà a partir de les 10h00.

3.- La final del concurs es realitzarà diumenge 3 de desembre, a las 19h00, a l’institut Francesc Tàrrega de Vila-real.

4.- No hi podrà participar el guanyador del primer premi d’alguna edició anterior.

5.- A l’ acte de presentació, els participants entregaran al comitè organitzador tres còpies de les partitures de les obres a interpretar.

6.- La duració total de la interpretació, en totes dues fases (selecció i final), no podrà excedir els 15 minuts.

7.- El jurat valorarà la dificultat tècnica i la categoria musical de les obres de lliure elecció.

8.- El jurat exposarà públicament el resultat de la selecció i l’ordre de participació en la final.

9.- A la final no podran passar més de tres concursants.

10.- Qualsevol dubte o circumstància no recollida en aquestes bases serà resolta pel comitè organitzador.

11.- La decisió del jurat serà inapel·lable.

12. El jurat constarà de tres persones i serà elegit pel comitè organitzador . Estarà format per mestres de musica, un representant de l’ IES. Francesc Tàrrega, un altre de l’ajuntament de Vila-real i finalment un per l’ Associació cultural “Rondalla” Francesc Tàrrega.

PROVES

En la fase de selecció, els participants hauran d’ interpretar dues obres:

1.- Un dia de noviembre de Leo Brouwer.

2.- Una obra de Francesc Tàrrega de lliure elecció.

En la fase final hauran d’ interpretar:

1.- Endecha i Oremus de Francesc Tàrrega.
2.- Completar la resta del temps fins als 15 minuts amb una obra de lliure elecció.

PREMIS:

-Primer premi: diploma i obtenció d’una plaça de estudiant actiu en el  XXIV curs internacional d’interpretació musical “Francisco Tárrega” organitzat per la UNED, a realitzar durant l’any 2018.

-Segon premi: diploma i obtenció d’una plaça de estudiant actiu  en el  XXIV curs internacional d’interpretació musical “Francisco Tárrega” organitzat per la UNED, a realitzar durant l’any 2018.

-Tercer premi: diploma i obtenció d’una plaça de estudiant actiu en el XXIV curs internacional d’interpretació musical “Francisco Tárrega” organitzat per la UNED, a realitzar durant l’any 2018.

Aquests premis estan patrocinats per la Regidoria de Tradicions de l’Ajuntament de Vila-real.

INSCRIPCIÓ CONCURS I TALLERS

L’ inscripció comença el dimarts 30 d’ octubre i acaba dilluns 27 de novembre (ambdós inclosos) o en el cas en què s’arriben al màxim de participants que seràn 12 per al concurs i 32 per als tallers.

La inscripció es realitzarà de la següent forma:

En la pagina Web  www.orquestatarrega.com  o be en la pagina de facebook  www.facebook.com/OppFranciscoTarrega hi haurà un enllaç al formulari de pre-inscripció.

En cas de mes informació poden demanar-la per correu  electrònic a l’adreça: concursotarrega@gmail.com o contacto@orquestatarrega.com

error: Contingut protegit!