El Ple de Vila-real aprova actualitzar el preu del contracte del servei de recollida de fem i gestió de l’ecoparc

Sep 25, 2017 | VILA-REAL

L’Ajuntament revisa el cost anual i fixa una quantitat de 1.546.537 euros per al transport de residus sòlids i voluminosos i dóna llum verda a la nova regulació de la presentació de mocions als plens del consistori

El Ple de l’Ajuntament de Vila-real ha aprovat una revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i voluminosos i d’explotació de l’ecoparc.

Després de la renovació, en el mes d’agost, del conveni subscrit amb l’UTE Arreplegada Vila-real per dues anualitats més, com s’ha vingut fent en els últims anys -de conformitat amb l’assenyalat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte-, el Ple ha donat llum verda a l’actualització del preu del contracte de tots dos serveis, que es fixa ara en 1.546.537 euros anuals.

Així mateix, la sessió ha servit per a aprovar el règim provisional de tramitació de les mocions que van al Ple, que compten amb una nova regulació interna.

 

Castellón destino

 

 

 

Més notícies…