L’espai Infohabitatge, creat fa cinc mesos per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha atès ja un total de 1439 consultes, entre les quals destaquen la mediació en 29 casos de desnonaments. D’aquests casos de mediació, 13 s’han atès a Alacant, 11 a València i 5 a Castelló.

A través d’Infohabitatge, la Conselleria ofereix un servei d’informació a la ciutadania de forma personalitzada en matèria d’habitatge i també en casos de desnonaments perquè està dirigit fonamentalment a aquelles persones que estiguen patint un procés d’execució hipotecària, o un desnonament, o que no puguen fer front al pagament de la seua hipoteca o que necessiten accedir a un lloguer.

La directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, ha valorat positivament aquest resultat des de l’engegada de l’espai Infohabitatge i ha recordat que “la Llei de la Funció Social de l’Habitatge, per la seua complexitat i pel que representa, requereix un desenvolupament important que estem duent a terme, però a més era necessari aquest espai de mediació i d’informació en matèria d’habitatge per tal de poder estar al costat dels ciutadans que demanen ajuda en matèria del seu propi habitatge, tant si la poden perdre, si l’han perdut, i sobretot, de cara a poder accedir a un habitatge”.

A més, ha afegit que, en la trentena de casos de desnonaments registrats en el balanç de cinc mesos, s’ha pretès “ajudar a ciutadans i ciutadanes perquè no perderen definitivament el seu habitatge i en el cas d’haver arribat a aquest últim pas, poder ajudar a trobar una solució habitacional”.

En aquest sentit, Torró ha ressaltat que el paper que està jugant aquesta plataforma, “que no existia i que va engegar el departament que dirigeix María José Salvador, anirà adquirint més cos i més rellevància conforme es vagen desenvolupant els propis mecanismes que la llei estableix per a poder oferir les solucions que demana la ciutadania més necessitada”.

D’aquesta manera, segons es desprèn del balanç realitzat des de la seua posada en funcionament fa cinc mesos, s’ha atès un total de 1.439 consultes. D’elles, 648 han sigut presencials, de les quals 329 s’han realitzat a València, 223 a Alacant i 96 a Castelló. A més, s’han atès 580 consultes telefòniques, 211 per correu electrònic.

Entre els motius de les consultes presencials, destaquen els 29 casos de mediació en desnonaments, 91 relatives a compravenda d’habitatge, 239 consultes sobre problemes derivats de lloguers, 125 sobre sol·licitud d’ajudes públiques i subvencions, 153 consultes de com inscriure’s en el Registre de Demandants d’Habitatge i 11 consultes ateses feien referència a dubtes en l’aplicació de la normativa d’habitatge.

Cal ressaltar que, la major part de les consultes, el 36,88% del total, se centren en la sol·licitud d’informació o problemes sobre lloguers, un 23,61% corresponen a dubtes per a la inscripció en el registre de demandants i un 19,30% sobre ajudes públiques i subvencions per a accedir a un habitatge.

Infohabitatge és una plataforma d’atenció al ciutadà per a facilitar informació necessària a totes les persones sobre la nova Llei per la Funció Social de l’Habitatge, que va entrar en vigor el passat 1 de març, i també sobre tots els mecanismes que s’han de desenvolupar sobre aquest tema.

Per a açò, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha establit diversos punts d’informació a la Comunitat on es poden dirigir els ciutadans, ja siga de forma presencial en els Serveis Territorials de Castelló, València i Alacant, així com en els Serveis Centrals de la Conselleria; a través de l’atenció telefònica en el nombre gratuït 900.300.305 o bé per correu electrònic infohabitatge@gva.es i per aquesta pàgina web.

En Infohabitatge, el ciutadà trobarà diversos dispositius a través dels quals es podrà inscriure en el registre de demandants i també accedir a tota la informació d’interès que servirà com a guia i assistència en el procés per a fer efectiu el dret a un habitatge amb les diferents solucions habitacionales que el nou marc normatiu preveu. Tenint en compte les diferents funcionalitats que presenta la llei, en aquest espai s’incorporaran progressivament els diferents accessos als diferents portals d’informació a mesura que aquests es vagen fent efectius.

error: Contingut protegit!