L’Institut Cartogràfic Valencià (ICV), dependent de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i la UTE Omega-Spasa, han signat un contracte per a la realització del vol fotogramètric de les províncies de Castelló i València i la realització de la primera ortofoto pròpia de tot el territori de la Comunitat.

El projecte estarà acabat a la fi d’enguany i amb açò s’obtindrà un registre cartogràfic actualitzat i amb un alt nivell de detall i precisió que servirà per a actualitzar la cartografia de l’ICV i per a multitud d’estudis sobre el territori valencià.

Segons ha explicat el director de l’ICV, Xavier Navarro, l’elaboració d’aquesta primera ortofoto de tot el territori valencià “permetrà col·locar a l’institut valencià al nivell d’altres agències nacionals de cartografia”.

La superfície total del projecte serà de quasi 2,5 milions d’hectàrees i constarà d’un total de 3.086 fulles a escala 1:5.000.

L’execució d’aquest treball consisteix en la realització d’un vol fotogramétricodigital sobre les províncies de Castelló i València, mentre que el vol sobre la província d’Alacant serà proporcionat per l’Institut Geogràfic Nacional, després de l’acord aconseguit pels dos instituts de cartografia.

Les imatges registrades pel sensor fotogramètric seran posteriorment utilitzades per a obtenir el model digital del terreny, que tindrà una resolució de 5 metres, i posteriorment, s’obtindrà la ortofoto.

La ortofoto resultant tindrà una resolució de 25 cm de píxel i disposarà de quatre bandes espectrals (blava, verd, roig i infraroig). Amb aquestes bandes espectrals es podran visualitzar diferents combinacions de bandes per a així poder ressaltar diferents elements del territori i poder visualitzar diferents índexs com per exemples aquells referits a vegetació.

Finalment, Navarro ha volgut destacar que la resolució del vol fotogramètric de 25 cm “permetrà que el nostre institut aborde l’actualització de tota la seua cartografia 1:5.000 i tenir una ortofoto completa d’una mateixa data en tot el territori alguna cosa que no havia passat fins ara”.

error: Contingut protegit!