L’UJI engegarà una recerca sobre l’ajuda humanitària i atorgarà premis i beques

Ago 4, 2017 | INFORMACIÓ AUTONÒMICA, PROVÍNCIA

El Consell ha renovat els convenis de col·laboració amb la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València per a la realització del projecte de ‘Cooperació universitària per al desenvolupament 2017’.

Comerç Borriana

El pressupost global dels convenis ascendeix a un total de 520.000 euros, a raó de 130.000 euros per a cadascuna de les universitats beneficiàries, la qual cosa suposa un increment de 120.000 euros respecte a l’any passat.

La Generalitat entén que les universitats constitueixen un àmbit privilegiat per a la difusió dels valors solidaris com a institucions dotades de recursos tècnics i humans altament qualificats.

En aquest sentit, la finalitat del projecte és contribuir a enfortir la cooperació universitària al desenvolupament d’acord als principis dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de tres àrees de treball: la formació, la investigació i la cooperació internacional.

Els convenis contemplen actuacions com l’engegada de recerques sobre l’ajuda humanitària i la consecució de l’Agenda 2030; el desenvolupament del Màster Interuniversitari de Cooperació; l’organització d’una ‘Universitat de Tardor’ sobre la matèria; així com la concessió de premis i beques.

Esports A Punt

També es preveuen accions de difusió i formació sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible entre el personal de la universitat, docents, investigadors i professionals del sector, a més del seguiment d’activitats de Cooperació Universitària per al Desenvolupament realitzades sobre el terreny, entre unes altres.

Per al seguiment i el control de les accions establides en aquest conveni es crearà una Comissió Mixta que estarà composta per representants tant de la Generalitat com de la universitat beneficiària.

En el cas de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Conselleria de Transparència té previst renovar aquest mateix conveni el pròxim mes de setembre.

Empreses rurals

Més notícies…