La Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha visitat el Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) de València, on ha informat que aquests centres han gestionat un total de 267.710 avisos durant el primer semestre de 2017, la qual cosa suposa una mitjana diària d’1.470 trucades.

Montón ha assenyalat que comparades aquestes xifres amb les del mateix període de l’exercici anterior, les dades reflecteixen que enguany s’ha produït un increment del 6,4% en el nombre de serveis atesos pels CICU, la qual cosa ha suposat, a més, un augment de 81 trucades diàries.

“Vull destacar el gran treball que realitzen els professionals de les urgències sanitàries, que atenen les necessitats de la població els 7 dies de la setmana al llarg dels 12 mesos de l’any”, ha indicat la consellera.

Del total d’avisos, 73.989 corresponen a emergències mèdiques; 46.362 a trucades que requerien resposta de caràcter urgent i 10.376 a consultes mèdiques. La resta d’atencions es refereix a la gestió de transports secundaris –entre centres hospitalaris– i transports no assistits, entre unes altres.

Per províncies, el CICU d’Alacant ha atès 94.548 trucades –524 al dia de mitjana– dels quals 26.130 han sigut emergències, 16.373 urgències i 3.664 consultes mèdiques. Pel que fa al primer semestre de 2016, s’ha produït a Alacant el major augment d’entre les tres províncies, amb un 6,47%.

Per la seua banda, el CICU de Castelló ha realitzat 31.095 assistències –una mitjana diària de 170–, la qual cosa suposa un 3,72% més que durant el mateix període de 2016. Del total de serveis realitzats enguany, 8.593 han sigut emergències, 5.384 urgències i 1205 consultes mèdiques.

Finalment, el CICU de València ha gestionat 139.837 trucades –768 al dia–, de les quals 39.266 van ser emergències, 24.605 urgències i 5.507 consultes mèdiques. Un 5,33% és el que s’ha incrementat l’activitat en la central d’emergències sanitàries de la província de València, en relació al primer semestre de l’any anterior.

La Conselleria de Sanitat disposa de tres CICU, un situat en cada província, en els quals treballen mèdics-coordinadors i locutors les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any, per a respondre a qualsevol situació d’urgència o emergència sanitària.

Els metges són els encarregats de coordinar i gestionar la resposta sanitària, de la presa de decisions i de controlar l’activitat global i el funcionament dels recursos assistencials d’emergències. Així mateix, s’encarreguen de gestionar el transport secundari i respondre a consultes mèdiques telefòniques quan l’avís així ho requerisca.

Els locutors són els encarregats d’assignar, mobilitzar i realitzar el seguiment dels recursos assistencials.

Quan el CICU rep un avís demandant una assistència sanitària urgent, s’assigna el recurs sanitari més adequat a aqueixa demanda en funció de la prioritat del problema o patologia manifestada i els recursos disponibles en el moment que es produeix la urgència.

Així, les trucades gestionades pels tres CICU, durant el primer semestre del 2017, han generat que les unitats del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU) atengueren 33.179 avisos –una mitjana diària de 182 avisos–. Per la seua banda, l’activitat de les unitats de Suport Vital Bàsic (SVB) ha ascendit a 130.641 serveis –717 eixides al dia de mitjana–, durant aquest mateix període.

En comparació del primer semestre de l’any 2016, els serveis realitzats per les ambulàncies SAMU han augmentat un 8,72% i els realitzats per les unitats de SVB, ho han fet en un 19,44%.

Cal recordar que, davant qualsevol situació d’urgència mèdica, cal cridar immediatament al telèfon d’emergències 112, mantenir la calma i respondre de manera ràpida i concisa al breu qüestionari realitzat pels teleoperadors.

És important proporcionar adreces precises del lloc on està succeint la urgència, indicar sexe i edat aproximada del pacient així com qualsevol informació que es conega del mateix –malalties o antecedents– que facilite l’atenció mèdica.

error: Contingut protegit!