Cada valencià va anar una mitjana de 7,5 vegades al metge de capçalera l’any passat

Ago 4, 2017 | INFORMACIÓ AUTONÒMICA, PROVÍNCIA

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat la ‘Memòria de Gestió 2016’ que arreplega, de forma sistemàtica i sintètica, les dades que resumeixen l’activitat assistencial i preventiva que han desenvolupat les diferents àrees de gestió que conformen l’administració sanitària valenciana durant 2016.

“La Memòria és un compromís de transparència adquirit per la conselleria i que mostra la voluntat de rendir comptes amb la ciutadania”, ha assenyalat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón. “L’any passat es va presentar per primera vegada i continuem el camí marcat llavors”, ha afegit.

Respecte a l’activitat assistencial, en 2016 es van atendre 37,4 milions de consultes d’atenció primària –el que representa una mitjana de 7,5 consultes per persona–, de les quals el 96,6% es van realitzar en el centre d’atenció primària i 3,4% en el domicili. En atenció especialitzada es van registrar 426.351 ingressos hospitalaris i 8,5 milions de consultes externes. D’elles, 3.155.024 van ser primeres visites i 5.363.079 visites successives.

Sumades les visites en atenció primària i especialitzada, el resultat llança la xifra de 49,96 milions de consultes a l’any. D’aquesta forma, tenen lloc 176.154 consultes al dia en els centres sanitaris. Aquesta dada adona de l’enorme volum d’activitat assistencial que es realitza en els centres de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, el nombre d’intervencions quirúrgiques va ser de 381.366, amb 1.044 operacions diàries. D’elles, el 87% van correspondre a activitat programada i el 13% restant a processos urgents.

Altres dades que s’incorporen a la Memòria fan referència al nombre de parts registrats l’any passat en els centres públics. En 2016 va haver-hi 31.863 parts i 32.425 nounats. En el 23,29% dels casos es va practicar una cesària.

També referit a l’activitat assistencial, la memòria arreplega més de 6.350 urgències hospitalàries diàries. En concret, 2.324.396, de les quals 281.097 es van traduir en ingressos hospitalaris. A elles se sumen les urgències gestionades pel Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) que van ser 2.913 atencions diàries i 1,06 milions al llarg de 2016.

A més, en el passat exercici es va mantenir la xifra rècord de trasplantaments aconseguida en 2015 amb 491 òrgans trasplantats. En aquesta activitat va tornar a destacar l’hospital La Fe de València ja que amb les seues 96 trasplantaments hepàtics i 29 cardíacs torna a ser líder nacional en aquest tipus d’intervencions.

Respecte als índexs de satisfacció de l’atenció prestada, la valoració dels pacients que expressen molta satisfacció amb l’atenció sanitària rebuda ha passat del 31% de l’enquesta dels anys 2014-2015 al 46% de l’any 2016.
També augmenten els valors arreplegats de pacients que mostren satisfacció i molta satisfacció amb l’atenció rebuda en els hospitals en comparar les últimes dades, de 2014-2015, amb els de 2016. D’aquesta forma han augmentat els percentatges amb satisfacció o molta satisfacció en els serveis d’urgències (del 64,4% al 77,7%); en els serveis mèdics hospitalaris (del 81,9% al 88,9%); en cirurgia (del 83,9% al 87,4%); en pediatria (del 85,5% al 88,8%); en obstetrícia (del 86% al 91,7%), en cirurgia major ambulatòria (del 89,1% al 90,5%) i en hospitalització (del 79,4% al 84,6%).

Tot açò en una xarxa assistencial integrada per 244 centres de salut, 41 centres sanitaris integrats, 561 consultoris auxiliars, 20 centres d’especialitats, 28 hospitals d’aguts i 7 de llarga estada –inclòs l’hospital de salut mental de Bétera–. I amb una plantilla de 60.881 professionals –784 més que l’any anterior–, dels quals un 83,57% treballa en centres gestionats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; un 10,57% en les concessions administratives; i 5,86% en els consorcis hospitalaris –Hospital General de València i Provincial de Castelló–.

Castellón destino

La memòria també destaca l’activitat de recerca biomèdica i sanitària, amb 1.047 investigadors (el 83,3% són dones), 195 més que en 2015, que treballen en les 7 fundacions vinculades a la Generalitat Valenciana.

Gràcies a aquest esforç, l’any passat es van realitzar 2.536 assajos clínics, un terç d’ells es desenvolupen en el IIS La Fe. A més, les fundacions de recerca vinculades a la Conselleria han publicat un total de 2.073 articles publicats en revistes científiques indexades en el ‘Science Citation Index’, un 1,5% més que en 2015.

La Memòria de Gestió 2016 de la Conselleria de Sanitad Universal i Salut Pública inclou informació sobre les causes de mortalitat a la Comunitat Valenciana l’any 2016.

En 2016 es van registrar 44.342 defuncions a la Comunitat Valenciana, de les quals 22.747 van ser en homes (51,3%) i 21.595 en dones.

Els tumors van ser la principal causa de mortalitat en homes seguides per les malalties del sistema circulatori. En les dones, les malalties del sistema circulatori apareixen com a primera causa seguida dels tumors. Com a tercera i quarta causa més freqüent en tots dos sexes es troben les malalties del sistema respiratori i digestiu.

El càncer de tràquea, bronquis i pulmó i les malalties isquémiques del cor ocupen els primers llocs en la mortalitat dels homes en l’edat adulta (entre 35 i 74 anys). En les dones entre 35 i 54 anys el càncer de mama juntament amb el de tràquea, bronquis i pulmons causen un 23,6% de les morts, mentre que en el grup de 55-74 anys, a més de les causes tumorals, cobren importància les malalties del sistema circulatori –isquémiques del cor i malalties cerebrovasculars–.

Altres dades que s’arrepleguen en la Memòria fan referència als programes de garbellat de càncer de mama i colorrectal. A la Comunitat Valenciana s’ha produït un descens de la mortalitat per càncer de mama entorn del 28% des de la implantació del Programa de Prevenció de Càncer de Mama, en el qual en 2016 han participat 236.362 persones. Quant al càncer colorrectal han participat 174.040 persones en 2016.

Quant al programa de garbellat de violència de gènere en 2016 s’ha intensificat la participació en la detecció precoç d’aquest tipus de casos. D’aquesta manera, el nombre de dones garbellades en 2016 ascendeix a 82.450 –sent positius el 2,8% dels casos–, enfront de les 29.501 de l’any 2015.

La Memòria, de 537 pàgines dividides en 17 capítols, s’ha editat en format electrònic i és accessible a la ciutadania des de la web de la Conselleria de Sanitad Universal i Salut Pública i des del Portal de Transparència GVA Oberta. El document pot consultar-se íntegrament o per capítols independents.

Més notícies…