El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana de Turisme i l’Ajuntament de Morella pel qual s’autoritza l’encomana de gestió per al manteniment del complex Fàbrica de Giner en el municipi.

Mitjançant aquest acord, la Generalitat destinarà 119.183 euros perquè l’Ajuntament de Morella duga a terme les actuacions per al desenvolupament de l’actuació de reparació i conservació del complex Fàbrica de Giner en la localitat durant 2017.

L’objecte d’aquest compromís és vetlar per la conservació, reparació, manteniment i neteja de tots els elements construïts i zones comunes del citat complex; manteniment dels cartells de senyalització i explicatius existents a l’interior del Giner mateix; la retirada dels elements deteriorats i que no siguen susceptibles de reparació; així com qualsevol altra acció necessària per al manteniment del complex, especialment allò que puga afectar a la seguretat dels usuaris o que puga ocasionar algun perjudici al medi ambient.

El complex Fàbrica de Giner-Maria del Collet és propietat de la Generalitat, adscrit a la Agència Valenciana de Turisme. Per resolució de 7 de juny de 2016 l’Ajuntament de Morella està autoritzat a l’ocupació temporal d’alguns dels béns del complex, com l’alberg juvenil, el parc multiaventura Saltapins i la piscina, entre uns altres.

error: Contingut protegit!