La Generalitat i el sector del transport de viatgers tracten el nou mapa concesional

Ago 2, 2017 | INFORMACIÓ AUTONÒMICA

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha reunit a diferents associacions del transport de viatgers per a abordar el futur mapa concesional en el qual està treballant la Generalitat. Així, el director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, ha assistit a la primera trobada i ha assegurat que es reuniran periòdicament per a conèixer les preocupacions del sector i establir un espai de diàleg en aquesta matèria.

En la trobada han participat representants de l’Associació Empresarial de Transport de Viatgers de València, de la Unió Valenciana de Transportistes de Viatgers en Autocar, de l’Associació Empresarial de Transport Urbà d’Alacant, de l’Associació de Transport de Viatgers d’Alacant, de la Federació Provincial de Transports Interurbans d’Alacant i de l’Associació d’Empresaris del Transport Interurbà de Viatgers amb autobús de Castelló.

Caixabank

La Generalitat està realitzant treballs per a reordenar i reestructurar tant tècnica como econòmicament el sistema de transport de viatgers per carretera en l’àmbit autonòmic. Cal recordar que quan l’actual govern valencià va arribar a la Generalitat es va trobar amb més del 80% de les concessions de transport caduques i, per açò, segons ha explicat Domingo, l’actual conselleria va iniciar “els treballs per a dissenyar un nou mapa concesional que permeta una millora integral de la qualitat del servei prestat i possibilite una gestió eficient i sostenible dels recursos públics”.

Lleida
Benicàssim
UAB

Per a Domingo, aquests treballs són necessaris “per a gestionar millor el nostre transport públic perquè actualment les empreses concessionàries segueixen prestant el servei mitjançant les pròrrogues i, per tant, amb serveis de fa dècades que no es adecuan a la realitat actual”. És necessari disposar d’un “diagnòstic precís” de la situació real de la xarxa de transport de viatgers per carretera, “que ens permetrà millorar i reforçar el servei prestat adaptant-ho a les necessitats reals dels usuaris”.

Més notícies…