La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha dissenyat el Pla d’Inversions en Patrimoni Cultural Valencià (PIPCV), dotat amb 4,1 milions d’euros per a l’exercici 2017-2018. El desenvolupament del Pla va ser un dels eixos de treball de la Conselleria del Seminari d’Hivern de Govern 2017.

El conseller conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, va explicar que “els objectius del pla se centren a recuperar, investigar i fer accessible el patrimoni a la ciutadania per tal que es convertisca en un dinamitzador econòmic. L’aposta pel patrimoni cultural és necessària tant per posar-lo en valor socialment com per a generar turisme d’alt valor afegit”.

Les actuacions realitzades en procés i les que desenvoluparà Cultura en aquest sentit s’emmarquen en 8 programes diferents d’actuació: Espais de la Generalitat, Recuperem Patrimoni, Recerca Patrimonial, Patrimoni Accessible, Turisme Patrimonial, Patrimoni de la Humanitat, Infraestructures Culturals i Inventari i Conservació del Patrimoni de la Guerra Civil.

Aquest programa del PIPCV té per objectiu millorar les condicions de conservació i garantir l’ús cultural dels espais propietat de la Generalitat Valenciana que tenen interés patrimonial i són utilitzats com a infraestructures culturals. Des del punt de vista patrimonial, es tracta d’exemples paradigmàtics de monuments i conjunts arquitectònics abandonats i deteriorats. Un dels casos més evidents ha estat el castell romà de Sagunt. En aquest sentit, ja es compta amb la substitució d’esglaons d’accés al teatre romà i la rampa d’accés al castell; s’ha establert el projecte de seguretat i salut i s’ha realitzat la instal·lació elèctrica.

També estan iniciats els processos per a la creació del pati Obert de l’IVAM i els projectes per a les millores del Centre del Carme Cultura Contemporània, que preveuen l’obertura d’una cafeteria, i la rehabilitació de l’Escola d’Arts i Oficis i del claustre renaixentista.

Suposa les intervencions en espais patrimonials amb valors reconeguts que es troben en risc de desaparició o de patir pèrdues irreparables. Les intervencions prioritàries s’estan realitzant sobre immobles declarats BIC i en municipis que tenen una escassa capacitat econòmica.

En aquest paquet d’actuacions fins aquest moment s’ha realitzat l’apuntalament de la torre de Biar i la intervenció a l’ermita del cementeri de la Jana. Està en execució la rehabilitació del palau dels Bellvís de Benisuera. A més, estan en procés de tramitació l’actuació a l’església Puríssima Concepció de la Vall d’Almonacid, la intervenció de la torre de Morella, la consolidació de la muralla del castell d’Aín, la consolidació estructural de la torre de Godelleta i la reparació de la cornisa de l’església Sant Miquel Arcàngel de Canet lo Roig.

Les actuacions d’aquest programa se centren a millorar les condicions d’accés als principals elements patrimonials del nostre territori mitjançant intervencions en les infraestructures del seu entorn o en els instruments que faciliten la seua observació i comprensió.

Està en tràmit la senyalització dels accessos al Parc Cultural Valltorta-Gassulla, l’adequació per a l’accés al castell de Borriol i la senyalització dels jaciments arqueològics de les comarques d’Alacant.

Aquest eix promou la conversió de determinats elements patrimonials en motors de desenvolupament econòmic, social i cultural dels pobles i comarques. Es tracta d’intervencions en immobles d’especial transcendència patrimonial i amb un notable potencial per convertir-se en pols d’atracció turística o en infraestructures culturals. La majoria de projectes que s’acullen a aquest programa tenen una planificació plurianual i hi intervenen també altres administracions.

Ja s’han realitzat dues obres en aquest sentit, la recuperació de la creu Coberta de Jérica i de l’església arxiprestal de Morella. Així mateix, està en execució la intervenció a l’església i el claustre de la cartoixa de Valldecrist d’Altura.

És un programa que completa de forma específica el de Turisme Patrimonial. Té els mateixos objectius i incideix en els elements patrimonials que han estat declarats per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat, especialment els relacionats amb l’art rupestre.

Entre les actuacions realitzades estan les millores del Museu de la Valltorta de Tírig i la reparació de l’abric del Tossal de la Roca de la Vall d’Alcalà. A més, està en procés el projecte de condicionament i museïtzació de la cova de l’Aranya de Bicorp.

Durant el 2018 s’iniciaran els processos dels tres programes restants. Pel que fa a recerca patrimonial, es tracta de realitzar actuacions que permeten millorar el coneixement que tenim sobre els espais patrimonials del nostre territori. Aquest programa es desplega en col·laboració amb centres que es dediquen a la investigació patrimonial, com ara les universitats, els museus i els serveis d’arqueologia d’altres institucions valencianes.

Quant a infraestructures culturals, se centra a dotar les nostres comarques d’infraestructures culturals diversificades i de qualitat. Pel que fa al programa Inventari i Conservació del Patrimoni de la Guerra Civil, suposa un pla de xoc a l’abandó i l’oblit intencional d’aquest patrimoni al llarg de dècades. Una gran part de les construccions es troben situades en moltes de les serralades i espais rurals valencians.

El programa inclou la coordinació amb l’Agència Valenciana de Turisme i Parcs Naturals per a maximitzar l’ús social d’esbarjo i de recuperació històrica d’aquests espais i construccions, testimonis dels esdeveniments que més marcaren la nostra història en el segle XX.

Finalment, Cultura crearà un espai web on s’aniran recollint totes les actuacions que es facen en algun dels programes del Pla d’Inversions en Patrimoni Cultural Valencià.

error: Contingut protegit!