El Consell ha autoritzat la subscripció de dos nous convenis de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i diferents entitats per al desenvolupament dels Plans de Dinamització i Gobernanza Turística de les mancomunitats Espadà-Millars i Els Ports.

Mitjançant aquests convenis es proposen executar actuacions que persegueixen l’augment de la qualitat dels serveis turístics del territori; la millora del mitjà urbà i natural; l’ampliació i millora dels espais d’ús públic; l’augment, diversificació i millora de l’oferta complementària; la posada en valor dels recursos turístics; la creació de nous productes, així com la sensibilització i implicació de la població i agents locals en una cultura de qualitat.

Els Planes de Dinamització i Gobernanza Turística de la Comunitat Valenciana es configuren com una iniciativa de la Generalitat, instrumentada a través de la formalització de convenis entre l’Agència Valenciana del Turisme, les diputacions provincials i altres administracions públiques i ens privats, destinada a la innovació, modernització, foment i consolidació dels productes turístics valencians des de la perspectiva de l’oferta, atenent fonamentalment a criteris de millora de la competitivitat, sostenibilitat i reequilibri socioterritorial.

A més, aquests plans persegueixen posar en valor els factors ambientals, econòmics i socioculturals des d’una perspectiva integral.

També tenen com a objectiu una millor distribució de l’activitat turística en el territori valencià, contribuint al reequilibri entre els espais litorals més dinàmics i aquells d’interior susceptibles de major desenvolupament turístic.

El Consell ha aprovat la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i diferents entitats com la diputació de Castelló a través del seu patronat provincial de turisme, l’associació provincial d’empresaris d’hostaleria i turisme de Castelló, Ashotur, i Mancomunitat Espadà Millars per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Gobernanza Turística d’Espadà Millars.

L’import total màxim de cost d’execució per a les actuacions d’aquest Pla de Dinamització i Gobernanza Turística ascendeix a 270.000 euros, que seran finançats per les administracions a tres parts iguals.

És a dir, la Mancomunitat Espadà-Millars contribuirà amb 90.000 euros, el Patronat Provincial de Turisme de Castelló també aportarà altres 90.000 euros i l’Agència Valenciana del Turisme també subvencionarà l’acord amb un terç del total, 90.000 euros.

El ple del Consell també ha aprovat el conveni entre la Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de Castelló, la Mancomunitat Comarcal Els Ports i l’Associació d’Empresaris Asetmico per al desenvolupament del Pla Dinamització i Gobernanza Turística dels Ports.

L’import total màxim de cost d’execució de les actuacions a desenvolupar mitjançant aquest conveni ascendeix a 270.000 euros, que seran finançats per les administracions a tres parts iguals.

És a dir, la Mancomunitat Comarcal Els Ports contribuirà amb 90.000 euros, el Patronat Provincial de Turisme de Castelló també aportarà 90.000 euros i l’Agència Valenciana del Turisme també subvencionarà l’acord amb un terç del total, 90.000 euros.

error: Contingut protegit!