La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha anunciat que tots els departaments de salut de la Comunitat Valenciana “constituiran xarxes assistencials de Dany Cerebral Adquirit” per a cobrir l’atenció integral a aquests pacients. Montón va realitzar aquestes declaracions en la presentació de l’Estratègia per a l’Atenció al Dany Cerebral Adquirit (DCA), la primera que s’engegarà en el nostre país.

Segons la consellera, “entre les línies generals de l’estratègia està donar una cobertura assistencial equitativa, sostenible i de qualitat a les persones afectades per DCA en tots els estats del procés; promoure la identificació dels pacients afectats com un col·lectiu amb necessitats de naturalesa similar (codi DCA); homogeneïtzar l’atenció en tots els departaments de salut i centres d’atenció al DCA; assegurar la coordinació i continuïtat de l’atenció, i definir un full de ruta que permeta transitar des de hui cap al futur mantenint una atenció adequada i equitativa als pacients amb DCA i les seues famílies”.

La titular de Sanitat va explicar que l’atenció a les persones afectades per DCA “és un procés complex i generalment perllongat en el temps, en el qual intervenen moltes persones i en diferents àmbits i llocs assistencials. La integració assistencial, la continuïtat de l’atenció i la coordinació entre tot el col·lectiu de professionals, dispositius i àmbits assistencials és un element necessari perquè aquesta atenció tinga èxit i siga satisfactòria per al conjunt de participants”.

L’estratègia planteja un model d’atenció de tipus departamental, és a dir, cada departament de salut constituirà una Xarxa Assistencial de DCA que gestionarà l’atenció a aquests pacients, i, quan ho estime necessari, sol·licitarà a les unitats específiques de DCA la prestació de Neurorrehabilitació, bé en règim d’internament o ambulatori. Per a açò, cada departament de salut organitzarà la prestació de l’assistència de DCA a través d’un pla departamental alineat amb les línies generals o directrius establides en l’Estratègia de la Comunitat Valenciana.

Els recursos a organitzar en cada departament seran l’Atenció Primària i els Equips d’Atenció Domiciliària, les Unitats d’Hospitalització a domicili, les Urgències Hospitalàries i els Serveis d’Hospitalització del departament.

Aquests recursos es coordinaran amb altres estructures assistencials complementàries: centres de referència per a la fase aguda, derivació a centres HACLE (hospital d’atenció a crònics i llarga estada), derivació a centres residencials, derivació a centres específics de neurorrehabilitació –ambulatòria o hospitalització– i recursos comunitaris –centres de dia, associacions d’afectats, serveis comunitaris, organitzacions de voluntariat, etc–.

El sistema sanitari públic valencià disposa en tots els departaments, d’hospitals capaços d’atendre amb qualitat a les persones amb DCA en fase aguda. A més, compta amb 135 llits per a Neurorrehabilitació del DCA en règim d’hospitalització, dotades amb els professionals i l’equipament tecnològic corresponent i amb capacitat d’atendre fins a 800 casos a l’any.

Aquests llits estan distribuïts en els hospitals de la Magdalena a Castelló, Doctor Moliner de Serra, Pare Jofré, Hospital Militar, La Pedrera de Dènia i Sant Vicent del Raspeig. D’altra banda, cada departament de Salut està dotat amb serveis de rehabilitació i de neurologia per a atendre les seues necessitats de tractament bàsiques.

Quant a l’atenció ambulatòria, actualment s’ofereix en els hospitals de la Magdalena, Doctor Moliner i Militar. Per a millorar la realitat en l’àmbit de la Neurorrehabilitació Ambulatòria, l’Estratègia per a l’Atenció del DCA a la Comunitat va a habilitar tres centres per a la prestació de neurorrehabilitació ambulatòria en els departaments de salut de Sagunt, Elx i Doctor Peset de València. Aquesta iniciativa, que començarà a funcionar de forma pilot en aquests tres departaments, s’anirà estenent progressivament a la resta de departaments per a anar completant la cobertura aquest tipus de prestació ambulatoria que complementa el sector privat.

Per a l’aplicació de l’estratègia es requereix l’elaboració d’un Mapa d’Atenció al DCA que establisca on es va a atendre als pacients, per qui i en quin tipus de centres, així com durant quant temps. Els pacients disposaran de centres adequats d’atenció prop dels seus domicilis i amb facilitats per al seu desplaçament fins als mateixos. En aquest sentit, per a la fase d’hospitalització, es proposa una distància màxima de 100 km o una hora de viatge; per a la fase ambulatòria, es proposa una distància màxima de 30 km o mitja hora de viatge.

Després de superar la fase aguda, tots els pacients amb DCA han de ser valorats en relació als criteris d’inclusió en un programa de Neurorrehabilitació considerant quin és el millor lloc terapèutic que puga garantir la màxima recuperació dels dèficits del pacient.

En cada departament s’establirà un Consell de Direcció de la Xarxa DCA a fi de facilitar la identificació dels casos candidats, controlar els criteris d’inclusió, de seguiment i d’alta, així com els resultats obtinguts.

Aquest Consell estarà integrat per representants dels serveis implicats en l’atenció a pacients amb DCA del departament –Rehabilitació, Neurologia, Neurocirugía, Psicologia, Treball Social–, la infermera gestora de casos, representants de l’equip directiu, del servei d’admissió, de les Unitats de DCA a les quals es deriven pacients per a la seua neurorrehabilitación, de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (CIPI) i de l’atenció comunitària, especialment d’Associacions d’Afectats per DCA. D’aquesta manera, les associacions de pacients formaran part de les xarxes departamentals de DCA com a element clau i essencial del procés assistencial. Entre els membres del Consell de Direcció es triarà a un Coordinador de la Xarxa DCA amb funcions gestores i organitzatives, que serà designat cada tres anys.

Per la seua banda, la Comissió Central de Coordinació de les Xarxes DCA estarà integrada pels coordinadors de les xarxes assistencials existents de cada departament i, entre altres funcions, s’encarregarà de garantir l’equitat, sostenibilitat i qualitat de l’atenció al DCA, així com de revisar i harmonitzar els plans elaborats per les xarxes departamentals o avaluar el Pla a través d’indicadors i memòries anuals.

Cada any a la Comunitat Valenciana unes 12.000 persones pateixen una lesió cerebral aguda sobrevinguda. El 80% d’aquestes lesions són degudes a ictus i gràcies, als avanços mèdics actuals i al desenvolupament del nostre sistema sanitari, prop de 8.000 d’aquestes persones aconsegueixen sobreviure. D’elles, al voltant d’un 40 a 50% quedarà amb diversos tipus seqüeles com: alteracions en la mobilitat, la sensibilitat, la cognició o la conducta. Aquestes persones són susceptibles de millorar i recuperar-se si s’apliquen les teràpies adequades i durant un temps suficient.

A la Comunitat Valenciana aquest col·lectiu suposa entre 56 i 60.000 persones, a les quals cal sumar el seu entorn familiar, també afectat en haver de facilitar-los les cures i atencions que necessiten. Malgrat aquestes xifres, un dels aspectes bàsics per a aquesta estratègia és poder identificar als usuaris potencialment beneficiaris de l’atenció que es pretén normalitzar i oferir als ciutadans.

Pot consultar l’estratègia en el següent enllaç:
www.san.gva.es/web/dgas/oficina-de-dany-cerebral-adquirit.

error: Contingut protegit!