La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha concedit enguany subvencions, per un import global d’1,5 milions d’euros, a un total de 112 ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a l’engegada de programes d’atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival.

Enguany, la Conselleria d’Igualtat ha incrementat un 18% l’import d’aquestes subvencions als ajuntaments respecte a 2016, en el qual va destinar un total d’1.264.908 euros. Es tracta de programes d’escoles d’estiu gratuïtes per a menors en risc d’exclusió social, en les quals a més de facilitar-los l’accés a una oferta d’oci educatiu se’ls garantiran les seues necessitats bàsiques d’alimentació.

El secretari autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez, va assegurar que el Govern valencià “està desenvolupant diverses iniciatives de manera complementària per a eradicar i intentar prevenir de debò la pobresa i especialment la pobresa infantil”.

En aquest sentit, Ibáñez va subratllar que, com a complement a la mesura de les escoles d’estiu, concedida a tots els ajuntaments que ho han sol·licitat, amb les ajudes de lluita contra l’empobriment energètic, les ajudes d’emergència i l’augment de la Renda Garantida, “s’està intentant que totes les famílies i tots els xiquets i xiquetes puguen tenir totes les necessitats bàsiques cobertes i a més tinguen accés a l’oci”.

Per al secretari autonòmic d’Inclusió, la complementarietat a l’estiu “és molt important perquè la pobresa la podem mesurar no solament amb que puguen menjar, sinó en què puguen gaudir. Tothom estiga inclòs o no, té dret a gaudir d’oci, de temps lliure i a més de reforçar les assignatures”.

Les ajudes, que ascendeixen a un import total d’1.500.000 euros es reparteixen entre 38 ajuntaments de la província d’Alacant, 59 de València i 15 de Castelló, i serviran per a subvencionar programes gratuïts d’atenció de necessitats i inclusió social, en els mesos de juliol i agost, destinats tant als xiquets i xiquetes com a les seues famílies.

Els 59 ajuntaments de la província de València reben un import global de 720.602 euros, els 38 de la província d’Alacant 537.459 euros i els 15 de Castelló, 241.937 euros.

Cal recordar que la Conselleria d’Igualtat, dins de les iniciatives de lluita contra la pobresa infantil, va eliminar per a la concessió d’aquestes subvencions el criteri de població que limitava les subvencions, de manera que enguany, qualsevol ajuntament ha pogut optar a elles.

D’aquesta manera, aquells ajuntaments que ho han desitjat ha pogut beneficiar-se d’aquestes subvencions, que atenen tant les necessitats bàsiques d’alimentació com la realització d’activitats complementàries de temps lliure, socials, culturals, recreatives, cíviques i educatives, programades durant els mesos de juliol i agost.

La iniciativa abasta a menors que durant l’exercici de concessió de la subvenció tinguen entre 3 i 18 anys, ambdues edats inclusivament, mentre que en anteriors edicions era fins als 16 anys.

Així mateix, inclou el respecte a la diversitat cultural i religiosa dels menors i les seues famílies en relació amb l’alimentació i possibles característiques especials de salut dels menors.

Cada ajuntament subvencionat, en funció de la quantia assignada és l’encarregat de prioritzar als menors pertanyents a unitats econòmiques de convivència que es troben en situació de major risc d’exclusió social.

Per al gaudi del programa durant el període de vacances escolars de juliol i agost, s’inclou com a beneficiaris directes de les ajudes als menors en acolliment familiar tant en família extensa, reunida o educadora.

L’atenció de necessitats bàsiques d’alimentació és un requisit necessari per a accedir a aquestes ajudes i ha d’estar subjecta a les pautes arreplegades en la ‘Guia dels menús dels Menjadors Escolars’, elaborada conjuntament per les conselleries de Sanitat i Educació.

La resolució d’aquestes subvencions als ajuntaments s’ha concedit a la totalitat dels municipis sol·licitants.

error: Contingut protegit!